Platby a příspěvky

Pravidelné platby a poplatky

„Přípravka C“ má dosavadní bankovní spojení u EQUA BANKY

Číslo bankovního účtu:     1021495289/6100

Variabilní symbol:               rodné číslo hráče

Poznámka pro příjemce:    Jméno a Příjmení hráče

Pro sezónu 2017/2018 zůstává pravidelná měsíční platba a nastavení trvalého příkazu

ve výši 350,-Kč.

Bankovní transakce lze provádět na uvedený bankovní účet u Equa Banky vždy k 15. dni v daném měsíci. Variabilní symbol uvádějte rodné číslo hráče a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče.

Poplatky lze hradit i pololetní či roční částkou.

Vyúčtování fondu a přehled plateb je veden vedoucím týmu.